Wijkcooperatie Kanaleneiland

De Wijkcoöperatie Kanaleneiland is opgericht door en voor bewoners en ondernemers van Kanaleneiland e.o. en heeft als doel:

* Zoveel mogelijk Zeggenschap, Eigenaarschap, Waardering, Werk en Geldstromen door en voor de Wijk mogelijk maken.
Dit door de wijk als collectief te organiseren en te stimuleren en te vertegenwoordigen en zoveel mogelijk opdrachten en klussen voor de wijk naar binnen te halen en uit te zetten door en voor de wijk.

De wijkcooperatie Kanaleneiland is opgericht door en voor bewoners en ondernemers van Kanaleneiland e.o. en heeft als doel: * Zoveel mogelijk Zeggenschap, Eigenaarschap, Waardering, Werk en Geldstromen door en voor de Wijk mogelijk maken. Dit door de wijk als collectief te organiseren en te stimuleren en te vertegenwoordigen en zoveel mogelijk opdrachten en klussen voor de wijk naar binnen te halen en uit te zetten door en voor de wijk. Zie ook: www.wijkcooperatiekanaleneiland.nl

Talenten uit de wijk

Op verzoek van de Wijkcoöperatie stelt Starling haar knowhow beschikbaar; een programma speciaal ontwikkeld voor en door mensen: 


Benut de talenten uit de wijk!

Verborgen Talenten zijn potentiële energiebronnen voor economische ontwikkeling in de wijk. Het ontdekken van Talenten biedt innovatieve en creatieve impulsen voor ondernemerschap, entrepreneurship en social empowerment. Een uitdagend kader om bewoners actief te betrekken bij de economische- en sociale leefomgeving van de eigen wijk.

Ontdekking van eigen mogelijkheden geeft bovendien impulsen om actief te zoeken naar arbeidsparticipatie.

Er is veel werk, dat nauwelijks te vatten is in functiebeschrijvingen zoals in een vacature gebruikelijk is. Het definiëren van Talent Gerichte Kenmerken van deze werkzaamheden biedt uitkomst.

Werkzaamheden hebben een uniek Talentprofiel. Het succesvol uitvoeren van werkzaamheden hangt voor een groot deel af van de mate waarin de Talenten van de potentiële medewerker relevant en passend zijn voor deze werkzaamheden.

Door het Talentprofiel van deze werkzaamheden inzichtelijk te maken, kan de juiste potentiële medewerker met het kenmerkende Talent hiervoor worden geselecteerd.

Veel bedrijven worstelen met kort-cyclische werkzaamheden waarbij een duurzame arbeidsrelatie economisch niet rendabel is. Bovendien zijn arbeidsovereenkomsten voor veel kleinschalige- en MKB bedrijven of flexibele constructies met intermediairs arbeidsrechtelijk risicovol.

Feitelijk blijven daardoor economische ontwikkelingen en mogelijkheden in de wijk onbenut.

Het combineren van meerdere banen (stapelbanen) met gedeeld of gecombineerd werkgeverschap kan de economische bedrijvigheid in de wijk bevorderen.

Met de inrichting van een werknemerscoöperatie gecombineerd met het beschikbare Talent instrumentarium binnen het programma van “Wijktalent” zal de arbeidsdynamiek in de wijk kunnen worden bevorderd.

TalentuitdeWijk

Benut Wijktalent via cooperatief Wijik-uitzendbureau en werknemerscooperatie van de Wijkcooperatie!

Verborgen Talenten zijn potentiële energiebronnen voor economische ontwikkeling in de wijk. Het ontdekken van Talenten biedt innovatieve en creatieve impulsen voor ondernemerschap, entrepreneurship en social empowerment. Een uitdagend kader om bewoners actief te betrekken bij de economische- en sociale leefomgeving van de eigen wijk.

Ontdekking van eigen mogelijkheden geeft bovendien impulsen om actief te zoeken naar arbeidsparticipatie.

Er is veel werk, dat nauwelijks te vatten is in functiebeschrijvingen zoals in een vacature gebruikelijk is. Het definiëren van Talent Gerichte Kenmerken van deze werkzaamheden biedt uitkomst.

Werkzaamheden hebben een uniek Talentprofiel. Het succesvol uitvoeren van werkzaamheden hangt voor een groot deel af van de mate waarin de Talenten van de potentiële medewerker relevant en passend zijn voor deze werkzaamheden.

Door het Talentprofiel van deze werkzaamheden inzichtelijk te maken, kan de juiste potentiële medewerker met het kenmerkende Talent hiervoor worden geselecteerd.

Veel bedrijven worstelen met kort-cyclische werkzaamheden waarbij een duurzame arbeidsrelatie economisch niet rendabel is. Bovendien zijn arbeidsovereenkomsten voor veel kleinschalige- en MKB bedrijven of flexibele constructies met intermediairs arbeidsrechtelijk risicovol.

Feitelijk blijven daardoor economische ontwikkelingen en mogelijkheden in de wijk onbenut.

Het combineren van meerdere banen (stapelbanen) met gedeeld of gecombineerd werkgeverschap kan de economische bedrijvigheid in de wijk bevorderen.

Met de inrichting van een werknemerscoöperatie gecombineerd met het beschikbare Talent instrumentarium binnen het programma van “Wijktalent” en  “Werkdoordewijk”  zal de arbeidsdynamiek in de wijk kunnen worden bevorderd.

Campolis maatschappelijk vastgoed

Campolis is een een vastgoedorganisatie die maatschappelijk vastgoed voor wijkinitiatieven en maatschappelijke organisaties bereikbaar wil maken. Een van de speerpunten is het aanpakken van onbenut leegstaand vastgoed in wijken en gebieden. Campolis wil samen emt wijkcooperatie.nl van leegstandsbeheer een banenmotor maken voor de wijk! Hierdoor wordt (leegstaand) vastgoed een kans voor de wijk om geldstromen binnen de wijk te houden en de Wijkeconomie te stimuleren.  Campolis heeft dit o.a. gedaan bij Schaarsbergen in Arnhem, in Utrecht en Wageningen en Lunteren. Zo helpt Campolis bijvoorbeeld de Molukse gemeenschap in Lunteren met hun eigen exploitatie van het buurthuis Ina Ama en om de exploitatie zo te krijgen dat de gemeenschap het pand zelf kan kopen.

Wijkcooperatie.nl in meerdere steden actief

Wijkcoöperatie.nl wordt gevraagd om andere (wijk)cooperaties en wijkinitiatieven te helpen op gang komen en is al actief in de grote steden in de randstad. Wijkcoöperatie wordt gevraagd:

  • om na te denken over de geldstromen waarmee begonnen kan worden,
  • hoe moet dat met de rechtsvorm?
  • Hoe moet dat met de gemeente, woningcorporaties, e.a.en de aanbestedingsregels en raamovereenkomsten?
  • Welke risico’s komen erbij kijken?
  • Voor welke verdienmodellen kiezen we?
  • Hoe maak ik een businessplan?

Er wordt altijd gewerkt met ondernemers en specialisten, waarom het wiel opnieuw uitvinden mbt de zorg, schoonmaakbranche, vastgoedbeheer, etc.?

Waarbij het uitgangspunt altijd is dat het mandaat en het initiatief vanuit de wijk zelf moet komen, als er geen bewoners/ondernemer is die het wil gaan trekken, dan gaat Wijkcoöperatie.nl niet meehelpen.

  • Ondernemer/bewoner moet trekker zijn

Dit is misschien vervelend, maar anders gebeurt er precies weer hetzelfde als ten tijden van het grote “projectencarrousel”, gaan we voor de mensen denken, veel geld en subsidies gebruiken, zonder resultaten. De idee achter wijkcoöperatie.nl is ook niets nieuws, eigenlijk juist iets wat vroeger heel normaal was en in Baskenland en Mondragon al tijden heel goed werkt

Wijkcooperatie.nl start nieuw initiatief Werknemerscoop

De werknemerscoop zorgt voor Veilig Werken in de Wijk en faciliteert via haar speciaal hiervoor ingerichte backoffice Wijk-en gebiedsinitiatieven.  Deze backoffice voldoet aan juridische, fiscale en arbeidsrechtelijke vereisten. Vanuit ondernemers en wijken kwam steeds meer vraag, hoe mensen uit de wijk in te zetten, met de nieuwe wet werk en zekerheid op de achtergrond. Initiatieven zijn op zich zelf te klein, hebben te weinig schaal voor een goede backoffice. Hierdoor moest voorheen ieder initiatief zelf het wiel gaan uitvinden, wat voor veel kopzorgen en veel te hoge kosten zorgt. De backoffice verzorgt: loonadministratie/hrm, ziekte, governance, rechtsbescherming en aansprakelijkheid en nog tal van aspecten worden nu vanuit de backoffice voor het collectief geborgd.

Informatie

Wijkcooperatie.nl is door Labyrinth opgezet in 2004 om de gaten van verschillende stromen die uit de wijk stromen te dichten: uitgaan van de kracht die in de wijk zelf zit.

“Door en voor de Wijk. “

Dit alles met als doel om de werkgelegenheid en economie in de wijk te stimuleren, niet door te subsidiëren, maar door het faciliteren van werk en ondernemerschap, via de Wijkcooperatie.

Wijkcooperatie.nl is bedacht door Labyrinth, praktisch voortkomend vanuit de vraag uit de wijken op het gebied van wijkontwikkeling en wijkeconomie. Naast de Wijkcooperatie is ook de Werkcooperatie opgezet en het platform www.wijkeconomie.eu. Verschillende Werkcooperaties werken samen voor de Wijkcooperatie.

Wijkcooperatie.nl bundelt de krachten in de wijk en creëert werk en ondernemerschap zonder subsidies, maar door werk dat toch moet gebeuren, professioneel zoveel mogelijk door en voor de bewoners uit te voeren
Wijkcooperatie levert een maatschappelijk bedrijfskundige en administratieve oplossing voor de zelforganisaties en een ver- en beloningsinstrument. Hierdoor kunnen werk en klussen op professionele wijze mogelijk worden gemaakt voor mensen uit de wijk.