Campolis maatschappelijk vastgoed

Campolis is een een vastgoedorganisatie die maatschappelijk vastgoed voor wijkinitiatieven en maatschappelijke organisaties bereikbaar wil maken. Een van de speerpunten is het aanpakken van onbenut leegstaand vastgoed in wijken en gebieden. Campolis wil samen emt wijkcooperatie.nl van leegstandsbeheer een banenmotor maken voor de wijk! Hierdoor wordt (leegstaand) vastgoed een kans voor de wijk om geldstromen binnen de wijk te houden en de Wijkeconomie te stimuleren.  Campolis heeft dit o.a. gedaan bij Schaarsbergen in Arnhem, in Utrecht en Wageningen en Lunteren. Zo helpt Campolis bijvoorbeeld de Molukse gemeenschap in Lunteren met hun eigen exploitatie van het buurthuis Ina Ama en om de exploitatie zo te krijgen dat de gemeenschap het pand zelf kan kopen.