Wijkcooperatie.nl start nieuw initiatief Werknemerscoop

De werknemerscoop zorgt voor Veilig Werken in de Wijk en faciliteert via haar speciaal hiervoor ingerichte backoffice Wijk-en gebiedsinitiatieven.  Deze backoffice voldoet aan juridische, fiscale en arbeidsrechtelijke vereisten. Vanuit ondernemers en wijken kwam steeds meer vraag, hoe mensen uit de wijk in te zetten, met de nieuwe wet werk en zekerheid op de achtergrond. Initiatieven zijn op zich zelf te klein, hebben te weinig schaal voor een goede backoffice. Hierdoor moest voorheen ieder initiatief zelf het wiel gaan uitvinden, wat voor veel kopzorgen en veel te hoge kosten zorgt. De backoffice verzorgt: loonadministratie/hrm, ziekte, governance, rechtsbescherming en aansprakelijkheid en nog tal van aspecten worden nu vanuit de backoffice voor het collectief geborgd.