Talenten uit de wijk

Op verzoek van de Wijkcoöperatie stelt Starling haar knowhow beschikbaar; een programma speciaal ontwikkeld voor en door mensen: 


Benut de talenten uit de wijk!

Verborgen Talenten zijn potentiële energiebronnen voor economische ontwikkeling in de wijk. Het ontdekken van Talenten biedt innovatieve en creatieve impulsen voor ondernemerschap, entrepreneurship en social empowerment. Een uitdagend kader om bewoners actief te betrekken bij de economische- en sociale leefomgeving van de eigen wijk.

Ontdekking van eigen mogelijkheden geeft bovendien impulsen om actief te zoeken naar arbeidsparticipatie.

Er is veel werk, dat nauwelijks te vatten is in functiebeschrijvingen zoals in een vacature gebruikelijk is. Het definiëren van Talent Gerichte Kenmerken van deze werkzaamheden biedt uitkomst.

Werkzaamheden hebben een uniek Talentprofiel. Het succesvol uitvoeren van werkzaamheden hangt voor een groot deel af van de mate waarin de Talenten van de potentiële medewerker relevant en passend zijn voor deze werkzaamheden.

Door het Talentprofiel van deze werkzaamheden inzichtelijk te maken, kan de juiste potentiële medewerker met het kenmerkende Talent hiervoor worden geselecteerd.

Veel bedrijven worstelen met kort-cyclische werkzaamheden waarbij een duurzame arbeidsrelatie economisch niet rendabel is. Bovendien zijn arbeidsovereenkomsten voor veel kleinschalige- en MKB bedrijven of flexibele constructies met intermediairs arbeidsrechtelijk risicovol.

Feitelijk blijven daardoor economische ontwikkelingen en mogelijkheden in de wijk onbenut.

Het combineren van meerdere banen (stapelbanen) met gedeeld of gecombineerd werkgeverschap kan de economische bedrijvigheid in de wijk bevorderen.

Met de inrichting van een werknemerscoöperatie gecombineerd met het beschikbare Talent instrumentarium binnen het programma van “Wijktalent” zal de arbeidsdynamiek in de wijk kunnen worden bevorderd.