Wijkcooperatie.nl is opgezet om wijken en gebieden te faciliteren zelf economie te bedrijven, eigen verdienmodellen te creeeren en minder afhankelijk te worden van utikeringen en subsidies,ondernemerschap en geldstromen door de wijk benutten staan centraal door en voor mensen uit de wijk, geen overhead van buiten, geen projectmanagers goed bedoelde hulp, wij doen het zelf

Portfolio

wijkinitiatieven